Facebook
youtube
Skype
Skype

Екскурзии в България

ОПИК - МСП Covid-19
до 14.12.2020 г. или 91 дни
  
Програма
ПРОЕКТ:
Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

ГЛАВНА ЦЕЛ:
Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места)

ОБЩА СТОЙНОСТ: 8 570,00 ЛВ.,
ОТ КОИТО 7 245,50 ЛВ. ЕВРОПЕЙСКО И
1 285,50 ЛВ. НАЦИОНАЛНО СЪФИНАНСИРАНЕ.

НАЧАЛО: 14.09.2020 Г.
КРАЙ: 14.12.2020 Г.