Facebook
youtube
Skype
Skype

Лични данни

Политика на „СНС ТРАВЕЛ“ ЕООД относно събирането, обработването и съхраняването на лични данни

 

Общи условия за ползване на www.cnctravel.bg

 

Обща информация:
От 25 май 2018 г. влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR). Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на туристически услуги, "СНС ТРАВЕЛ" ЕООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни:
1.    Наименование: "СНС ТРАВЕЛ" ЕООД
2.    ЕИК/БУЛСТАТ: BG 202185980
3.    Седалище и адрес на управление: гр. София 1680, ул. „Невестина скала“ № 18
4.    Данни за кореспонденция: гр. София 1680, ул. „Невестина скала“ № 18
5.    E-mail: privacy@cnctravel.bg
6.    Телефон.: 02 441 44 11 и 0888 49 11 41

Информация относно компетентния надзорен орган:
1.    Наименование: Комисия за защита на личните данни
2.    Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
3.    Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
4.    Телефон: 02 915 3 518
5.    Email: kzld@government.bg или kzld@cpdp.bg
6.    Уеб сайт: www.cpdp.bg

„СНС ТРАВЕЛ“ ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни:

Чл. 1. "СНС ТРАВЕЛ" ЕООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на туристически услуги на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета, и по-конкретно въз основа на следното:
•    Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
•    Изпълнение на задълженията на "СНС ТРАВЕЛ" ЕООД по договор с Вас;
•    Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо "СНС ТРАВЕЛ" ЕООД;
•    За целите на легитимния интерес на "СНС ТРАВЕЛ" ЕООД.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни:
Чл. 2 (1) "СНС ТРАВЕЛ" ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите туристически услуги и за сключване на договор с дружеството, както и за записване за участие в нашите пътувания или настаняване, включително и за следните цели:
•    създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни
•    индивидуализация на страна по договора;
•    регистрация на участник в пътуване, организирано от "СНС ТРАВЕЛ" ЕООД или други туроператори,чийто услуги се използват;
•    счетоводни цели;
•    статистически цели;
•    защита на информационната сигурност;
•    обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
•    изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата,подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти за пътувания, събития и други продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас.
(2) "СНС ТРАВЕЛ" ЕООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
•    законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
•    ограничение на целите на обработване;
•    съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
•    точност и актуалност на данните;
•    ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
•    цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.
(3) При обработването и съхранението на личните данни, "СНС ТРАВЕЛ" ЕООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:
•    изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява "СНС ТРАВЕЛ" ЕООД?
Чл. 3 (1) "СНС ТРАВЕЛ" ЕООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:
•    Регистрация на потребител в уебсайта и изпълнение на договор за предоставяне на туристически услуги, както и регистрация туристически пакет. Целта на тази операция е създаване на профил, който да бъде свързан с използваната услуга и да управлявате съдържанието на услугата през създадения административен панел. Заключение от оценката на въздействието: Въз основа на горепосочената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията „Сключване на договор за туристическа услуга“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR;
•    Регистрация на потребител за целите на изпълнение на туристическите услуги. Заключение от оценката на въздействието: Въз основа на горепосочената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията „Регистрация на потребител“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR;
•    Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор. Целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране;
•    Изпращане на информационни съобщения. Целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до подобрения или промени в услугите, надвишени параметри, и изтичащи услуги, съгласно договора за предоставяне на услугата;
•    Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър). Целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават;
(2) "СНС ТРАВЕЛ" ЕООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:
1.    Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, държава, телефон). Цел, за която се събират данните: 
•    Регистрация на потребител;
•    Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения;
Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на Общите условия и регистрация в уебсайта, и закупуване на туристическа услуга, между "СНС ТРАВЕЛ" ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) от GDPR.
2.    Допълнителни данни, предоставяни от Вас – Ако желаете да допълните Вашия профил, можете да попълните в него данни за адрес и имейл за технически контакт. Цел, за която се събират данните: Допълване на информация за потребителя в потребителския му акаунт.
Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на Oбщите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на туристическа услуга, между "СНС ТРАВЕЛ" ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
3.    Други данни, които "СНС ТРАВЕЛ" ЕООД обработва – При влизане в нашия уебсайт, "СНС ТРАВЕЛ" ЕООД събира данни за използвания IP адрес. Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания;
Основание за обработка на личните Ви данни – Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна - чл. 6, ал. 1, б. (б) от GDPR. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;
4.    Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер. Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за предоставяне на туристически услуги.
Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на Общите условия и регистрация на уебсайта, или при сключването на писмен договор, между "СНС ТРАВЕЛ" ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) от GDPR;
5.    Издаване на застраховка за пътуване. Цел, за която се събират данните: Издаване на застраховка за пътуване по сключенa полица за застрахователни услуги.
Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на Общите условия и регистрация на уебсайта, или при сключването на писмен договор, между "СНС ТРАВЕЛ" ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) от GDPR;
(3) "СНС ТРАВЕЛ" ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
•    разкриват расов или етнически произход;
•    разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
•    генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
(4) Личните данни са събрани от "СНС ТРАВЕЛ" ЕООД от лицата, за които се отнасят.
(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Срок на съхранение на личните Ви данни:
Чл. 4 (1) "СНС ТРАВЕЛ" ЕООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от осъществуването на туристическата услуга. След изтичането на този срок, "СНС ТРАВЕЛ" ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.
(2) "СНС ТРАВЕЛ" ЕООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на "СНС ТРАВЕЛ" ЕООД или друго.
(3) "СНС ТРАВЕЛ" ЕООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.

Предаване на вашите лични данни за обработване:
Чл. 5 (1) "СНС ТРАВЕЛ" ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.
(2) "СНС ТРАВЕЛ" ЕООД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни:
Чл. 6 (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от "СНС ТРАВЕЛ" ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата във Вашия профил или чрез искане в свободен текст.
(2) "СНС ТРАВЕЛ" ЕООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.
(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.

Право на достъп:
Чл. 7 (1) Вие имате право да изискате и получите от „СНС ТРАВЕЛ“ ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.
(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
(3) „СНС ТРАВЕЛ“ ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.
(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но „СНС ТРАВЕЛ“ ЕООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване:
Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до „СНС ТРАВЕЛ“ ЕООД.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“):
Чл. 9 (1) Вие имате правото да поискате от „СНС ТРАВЕЛ“ ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а „СНС ТРАВЕЛ“ ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
•    личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
•    Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
•    Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
•    личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
•    личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо „СНС ТРАВЕЛ“ ЕООД;
•    личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
(2) „СНС ТРАВЕЛ“ ЕООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
•    за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
•    за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
•    за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
•    за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане през опцията във Вашия профил или писмено искане, изпратено до „СНС ТРАВЕЛ“ ЕООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните преди „СНС ТРАВЕЛ“ ЕООД, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на „СНС ТРАВЕЛ“ ЕООД.
(4) „СНС ТРАВЕЛ“ ЕООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване:
Чл. 10. Вие имате право да изискате от „СНС ТРАВЕЛ“ ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:
•    оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на „СНС ТРАВЕЛ“ ЕООД да провери точността на личните данни;
•    обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
•    „СНС ТРАВЕЛ“ ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
•    Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на „СНС ТРАВЕЛ“ ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост:
Чл. 11 (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на „СНС ТРАВЕЛ“ ЕООД, директно през Вашия профил или с искане по имейл.
(2) Вие можете да поискате от „СНС ТРАВЕЛ“ ЕООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация:
Чл. 12. Вие можете да поискате от „СНС ТРАВЕЛ“ ЕООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. „СНС ТРАВЕЛ“ ЕООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение:
Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от „СНС ТРАВЕЛ“ ЕООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни:
Чл. 14 (1) Ако „СНС ТРАВЕЛ“ ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
(2) „СНС ТРАВЕЛ“ ЕООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:
•    е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
•    е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
•    уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните ви данни:
Чл. 15. За извършване на регистрация на туристическа услуга и след подадена заявка от Ваша страна, „СНС ТРАВЕЛ“ ЕООД предава необходимата информация към съответния изпълнител-хотелиер, застраховател, превозвач, туроператор, който обработва Вашите данни като администратор за целите на туристическата услуга.
Чл. 16. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

Други разпоредби:
Чл. 17. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:
1.    Наименование: Комисия за защита на личните данни
2.    Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
3.    Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
4.    Телефон: 02 915 3 518
5.    Email: kzld@government.bg или kzld@cpdp.bg
6.    Уеб сайт: www.cpdp.bg
Чл. 18. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.
Чл. 19. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера и туристическите услуги към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.
Чл. 20 (1) Когато възлагате на „СНС ТРАВЕЛ“ ЕООД да обработва лични данни на трето лице за целите на използването на услугата, „СНС ТРАВЕЛ“ ЕООД действа в качеството на обработващ личните данни.
(2) В случаите по ал. 1, „СНС ТРАВЕЛ“ ЕООД действа единствено по Ваша инструкция като ползвател на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които се обработват. „СНС ТРАВЕЛ“ ЕООД няма контрол върху съдържанието и данните, които Вие като ползвател на услугата избирате да зареди в услугата (включително ако тези данни включват или не лични данни). В този случай „СНС ТРАВЕЛ“ ЕООД няма роля в процеса на взимане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на „СНС ТРАВЕЛ“ ЕООД в този случай се ограничава до 1) съобразяване с инструкциите на ползвателя на услугата съгласно договора и общите условия, и 2) предоставянето на информация за услугата и функционалностите чрез нейния интерфейс.

 

Политика за използване на бисквитки (CookiePolicy):

 

Сайтът на „СНС ТРАВЕЛ“ ЕООД, www.cnctravel.bg , използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквити.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни:
Видове бисквитки, които използваме:
•    Задължителни бисквитки – тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. Например, с тези бисквитки ви показваме информацията на нашия сайт на правилния език.
•    Аналитични бисквитки – благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на GoogleAnalytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. За GoogleAnalytics използваме също анонимизиране на IP адресите посредством _anonymizelp. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в GoogleAnalytics е 50 месеца.
•    Бисквитки за прецизно таргетиране – тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google, Adform, Adwise и др.

Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.

Сигурността на всеки тип информация, включително и лични данни, намиращи се на нашата инфраструктура е приоритет за нас като компания. Сигурността е нещо, с което не можем да си позволим компромиси.

 

Полагаме ежедневни усилия, за да отговорим напълно на новия регламент за защита на личните данни.