Facebook
youtube
Skype
Skype

Кападокия
Кападокия (Cappadocia) е историческа област в Мала Азия, между древните страни Понт, Армения, Киликия, Галатия и Фригия в поречието на река Халис. Попада под римска юрисдикция през 18 г. сл.н.е. Кападокия възниква като ахеменидско сатрапство, завладяно от Александър Велики. След смъртта на македонския завоевател районът се управлява от слаби монарси, попадащи лесно под влиянието и контрола на съседите си, особено след Митридатовата война. Главният град Мазака, по-късно преименуван Цезарея, се е намира в полите на планина Аргей. През 114 г. Траян закратко прехвърля Кападокия към състав на провинция Армения.