Facebook
youtube
Skype
Skype

Екскурзии в България

ОПИК 2014 - 2020 (МТ)
до 21.03.2021 г. или 90 дни
  
Програма
ПРОЕКТ:
Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

ГЛАВНА ЦЕЛ:
Осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма

ОБЩА СТОЙНОСТ: 1 267,20 ЛВ.,
ОТ КОИТО 1 077,12 ЛВ. ЕВРОПЕЙСКО И 190,08 ЛВ. НАЦИОНАЛНО СЪФИНАНСИРАНЕ.

НАЧАЛО: 21.12.2020 Г.
КРАЙ: 21.03.2021 Г.